Månadens historiska - handlar den här första gången om en bild från sekelskiftets Östersund, där en gubbe i vitt yvigt skägg fångade min blick.